Vriend van

Vriend worden van ‘Kijk op Acht’
Draagt u ons dorpsblad een warm hart toe, en wilt u dit steunen met een financiële bijdrage,
dan kunt u vriend worden van ‘Kijk op Acht’.
Als u een bedrag wilt overmaken kunt u dat doen op banknummer:
NL66 ABNA0 60 15 10 631 t.n.v. St. Dorpsblad Kijk op Acht.
Vermeld s.v.p.‘vriend Kijk op Acht’.

Abonnement ‘Dorpsblad per post’
Op verzoek van (ex) Achtenaren en andere geïnteresseerden bieden we de mogelijkheid
om een abonnement te nemen. De kosten zijn  € 21,– per jaar.

Maak dit s.v.p. over aan banknummer:
NL66 ABNA0 60 15 10 631 t.n.v. St. Dorpsblad Kijk op Acht,
en vermeld s.v.p. uw naam, adres en ‘abb Kijk op Acht’.