Welkom

op de website van ons dorpsblad Kijk op Acht, een uitgave van Stichting Dorpsblad Kijk op Acht.

Kijk op Acht is een gratis informatieblad, voor en door inwoners van Acht.
Dit wordt financieel mogelijk gemaakt door adverteerders, donateurs, giften en subsidies.
Wij, het bestuur – redactie geven het blad 5 maal per jaar uit (elke 2 maanden).
Zo’n 30 vrijwilligers bezorgen het huis-aan-huis in Acht. Tegen betaling kunt u ook een ‘abonnement-per-post’ nemen.

Meer weten over adverteren? Klik op ‘adverteren’ in de menubalk.
Hebt u een nieuwtje of wilt u kopij aanleveren? Klik dan op ‘aanleveren kopij’.

Dorpsblad Kijk op Acht –  Website ‘Acht digitaal’
In het blad plaatsen we alle kopij die u, Achtenaren, ons mailt. Wel behouden we ons het recht voor teksten aan te passen of niet (direct) te plaatsen.
Op de website ‘Acht Digitaal’ www.acht.nl vindt u actuele informatie over activiteiten binnen het Achtse.

Redactie Kijk op Acht
Wij, Karin, Leny, Nicoliene, Raymond en Sylvia vormen de redactie en tevens het bestuur van Kijk op Acht.
We wensen u veel leesplezier en hopen van u te horen!

Geschiedenis van het dorpsblad
Omstreeks 1973 verscheen dorpsblad ‘Op Acht’ voor het eerst.
Zo’n 30 jaar zorgde een kleine redactie en gedreven eindredacteur er voor dat ‘Op Acht’ in alle brievenbussen bezorgd werd.
In maart 2011 verscheen de eerste uitgave van het nieuwe ‘Dorpsblad i.o.’. Het is dan al weer tien jaar geleden dat de laatste ‘Op Acht’ verscheen.

Het ontstaan van dorpsblad Kijk op Acht
In oktober 2010 organiseerden de Gemeente en de Groep 68 (6 verenigingen/organisaties die zich wilden inzetten voor Acht) een aantal bijeenkomsten om te inventariseren waar men in Acht behoefte aan heeft. Tijdens de druk bezochte bijeenkomsten kwam o.a.  het gemis van ‘Op Acht’ als informatieblad voor ons dorp naar voren.
Dat was voor ons, de redactie-in-oprichting, de reden om opnieuw een blad voor en door Acht uit te gaan geven.
Vanaf het begin kregen we enthousiaste reacties van lezers en adverteerders.
Het aantal ingezonden berichten, de kopij, groeide gestaag.