Aanleveren kopij

Stel dat u een leuk en/of informatief stukje wilt schrijven voor Kijk op Acht?

  • U kiest eerst een kader uit. U kunt kiezen uit een hele of halve pagina.
  • Dan klikt u op “Word-template” van het kader naar uw keuze.
  • Sla dit op in uw eigen computer.
  • Stel het letterype in op Arial nummer 11.
  • Type uw artikel in het door u gekozen kader.
  • Mail uw artikel aan redactie@kijkopacht.nl
  • Houd rekening met de deadline voor het insturen van de kopij (die staat achterin elke uitgave)
  • U ontvangt van ons z.s.m. een ontvangstbevestiging.

In de redactievergadering bespreken wij uw stukje en geven dan snel bericht of en wanneer het geplaatst wordt.

De redactie behoudt zich het recht voor om teksten aan te passen. Ze zal daarbij de tendens van het bericht zo goed mogelijk in tact laten.


Kaders
Hele pagina:  Wordtemplate hele pagina  doc of docx bestand
Halve pagina: Wordtemplate halve pagina   doc of docx bestand