Adverteren

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene voorwaarden en advertentietarieven.
In het overzicht staan de prijzen per jaar en per uitgave.

Algemeen
Zakelijke advertenties, met logo’s en/of foto’s en speciale lettertypen, zijn in principe alleen mogelijk met een jaarcontract. Dit houdt in dat u zich verbindt voor een hele jaargang (kalenderjaar).
Contracten die in de loop van een jaargang ingaan worden naar rato berekend.
U kunt ook eenmalig een advertentie plaatsen.

Per kalenderjaar komen er 5 nummers uit.
In augustus verschijnt het Dorpsblad niet in verband met vakanties.
De oplage van Kijk op Acht is momenteel ca.1650.
Het blad wordt gedrukt in zwart-wit,  op wit mat 80 grams papier en verschijnt op A5 formaat.
De advertentiepagina’s rouleren per nummer. Dit betekent dat uw advertentie per uitgave op een andere pagina geplaatst kan worden. Vanzelfsprekend doen wij dit zo zorgvuldig mogelijk en proberen we rekening te houden met ieders belangen.

Tarieven
Voor de advertenties hanteren wij vaste afmetingen en tarieven.
De bij vooruitbetaling verschuldigde tarieven voor een hele jaargang zijn:

AdvertentieAfmeting (BxH)Per uitgaveHele jaargang* 
hele pagina123x190mm€ 52,50€ 262,50achterpagina + € 10,-
½ pagina123×91 mm€ 26,25€ 131,25 
¼P pagina60x91mm€ 15,75€ 78,75 
¼L pagina123x44mm€ 15,75€ 78,75 
1/8 pagina60x44mm€ 8,00€ 40,00 

Als je op een pagina (onder advertentie) klikt krijg je de vraag waar je de file wil opslaan, kies een lokatie op je pc/laptop waar je de file wil opslaan, en open deze.  Het kan zijn dat je in Word-2010 nog bovenin <bewerken> moet inschakelen, verander de tekst grootte niet.

Advertentie in lay-out aanleveren
U dient een direct digitaal verwerkbare, complete lay-out voor uw advertentie aan te leveren.
De kwaliteit van de advertentie moet minimaal 300dpi zijn.
Indien gewenst kunt u, in overleg met de lay-outgroep van het Dorpsblad, gedurende de looptijd van het contract enkele keren een gewijzigde lay-out voor uw advertentie aanleveren, onder voorwaarde dat u de nieuwe lay-out drie (3) weken voor de verschijningsdatum compleet en digitaal aangelevert.
U kunt uw advertentie (of vervangende lay-out) aanleveren door deze als bijlage mee te sturen bij een e-mail aan advertentie@kijkopacht.nl

Advertentie laten opmaken
Als u wilt kunnen wij uw advertentie opmaken. Dit kost € 12,50 per opmaak wanneer u de tekst en het logo per mail aan ons toestuurt.

BTW
Stichting Dorpsblad Kijk op Acht is niet BTW-plichtig. Dat betekent dat wij geen BTW hoeven af te dragen aan de belastingdienst, en deze dus ook niet hoeven te innen. Vandaar dat wij ook geen rekening met uitgesplitste BTW kunnen uitschrijven.

Meer informatie
Wij hopen u te mogen verwelkomen als (nieuwe) adverteerder van ons Dorpsblad.
Ook andere vormen van sponsoring of ondersteuning stellen wij zeer op prijs, u kunt hierover altijd contact met ons opnemen via redactie@kijkopacht.nl

Heeft u nog vragen over adverteren?
Dan kunt u altijd contact opnemen via e-mail: advertentie@kijkopacht.nl